De Duitse Herder is een werker, een alleskunner maar bovenal een draver met veel uithoudingsvermogen. Om dit alles te kunnen doen, moet de Duitse Herder een bepaalde bouw hebben. Op shows, matches en keuringen wordt echter niet alleen naar de bouw van de hond gekeken maar vooral ook naar zijn dravercapaciteiten. De leden van V.D.H. Kringgroep Kennemerland bereiden hun honden kundig en terdege voor op aanstaande keuringen en matches. Naast het specifieke draven (ringlopen) worden ook zaken als in stand zetten gebit kijken schotvastheid en gemeten worden geoefend. Dit alles onder de leiding van ervaren kynologen. U bent van harte welkom om deze discipline van de hondensport eens met eigen ogen te zien.