Spring naar inhoud

Contact

Mevr. Thea Rozenga
Pup en cursus info
Ledenadministratie
rozenga@ziggo.nl


Dhr. Cees Rodenburg
Voorzitter
rodenburgcees@gmail.com


Dhr. Richard van der Kuijl
Secretaris
richardvanderkuijl@outlook.com


Dhr. Ronald Dekker
Penningmeester
Bankrelatie: NL42INGB0000531697
ronald.dekker@bmn.nl