Spring naar inhoud

Contact

Mevr. Thea Rozenga
Pup en cursus info
Ledenadministratie
rozenga@ziggo.nl


Dhr. Cees Rodenburg
Voorzitter
rodenburgcees@gmail.com


Mevr. Wil Plug
Secretaris
w.plug@quicknet.nl


Dhr. Ronald Dekker
Penningmeester
Bankrelatie: NL42INGB0000531697
ronjandekker@kpnplanet.nl